Phần Mềm, Tin Tức Tổng Hợp

Cài đặt redis cache cho VPS sử dụng directadmin

Cài đặt cache redis IDOTSC

1. Redis là gì?

Redis ( từ viết tắt của Remote Dictionary Server) là một cơ sở dữ liệu phân tán trong bộ nhớ, được sử dụng như một cơ sở dữ liệu đệm lưu dữ liệu dạng cặp khóa-giá trị. Thông qua các message broker trong bộ nhớ, trong khoảng thời gian tùy chọn.
Redis hỗ trợ nhiều loại cấu trúc dữ liệu trừu tượng khác nhau, như chuỗi, danh sách, bản đồ, tập hợp, tập hợp có sắp xếp, HyperLogLogs, bitmap, streams và các index không gian (spatial indices). Dự án này được phát triển và bảo trì bởi Salvatore Sanfilippo, bắt đầu từ năm 2009. Từ năm 2015 đến năm 2020, ông đã dẫn dắt một nhóm nhân sự cốt lõi của dự án được tài trợ bởi Redis Labs. Salvatore Sanfilippo rời khỏi Redis vào năm 2020. Redis hiện là phần mềm mã nguồn mở được phát hành theo giấy phép BSD 3-clause. Năm 2021, không lâu sau khi tác giả ban đầu và nhà bảo trì chính rời khỏi dự án, Redis Labs đã xóa từ “Labs” khỏi tên và hiện được biết đến đơn giản là “Redis”.
Redis là một dạng cơ sở dữ liệu được phát triển trên ý tưởng về một hệ thống vừa có thể được là hệ lưu trữ dữ liệu vừa có thể là một bộ đệm cùng một lúc. Nó được thiết kế sao cho dữ liệu luôn được sửa đổi và đọc từ bộ nhớ chính của máy tính, tuy nhiên nó cũng hỗ trợ lưu trữ trên đĩa nhưng ở định dạng không phù hợp để truy cập dữ liệu ngẫu nhiên. Định dạng dữ liệu lưu trữ được thiết kế để có thể tái định dạng tái cấu trúc vào bộ nhớ sau khi hệ thống khởi động lại.
Với cách tổ chức này, Redis cung cấp một mô hình dữ liệu rất khác thường so với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Các lệnh truy vấn của người dùng không mô tả để được thực thi bởi công cụ từ engine của cơ sở dữ liệu mà chỉ là các toán tử trên các loại dữ liệu trừu tượng đã cho. Để có thể hoạt động như một bộ đệm, dữ liệu phải được lưu trữ theo cách phù hợp sau này để truy xuất nhanh nhất. Việc truy xuất được thực hiện mà tức thời mà không cần sự trợ giúp từ hệ thống cơ sở dữ liệu dưới dạng chỉ mục (index), truy vấn phức hợp (aggregation) tập hợp hay các kiểu truy vấn phổ biến khác của RDBMS truyền thống. Thay vào đó Redis được triển khai sử dụng nhiều lệnh gọi hệ thống gọi là fork, để nhân bản các tiến trình lưu trữ dữ liệu, việc này cho phép trình cha tiếp tục phục vụ truy vấn từ máy khách trong khi tiến trình con vẫn thực hiện tạo bản sao dữ liệu trong bộ nhớ trên đĩa.

2. Cách cài đặt Redis VPS sử dụng Directadmin.

Có nhiều các để cài đặt redis cho VPS sử dụng Directadmin. Vì redis có thể được cài qua custombuild hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cách cài đặt redis thông qua custombuild như sau:

1. Đăng nhập vào quản trị VPS trên Direcadmin để vào custombuild.

Đăng nhập vào quản trị VPS trên Direcadmin để vào custombuild.

Đăng nhập vào quản trị VPS trên Direcadmin để vào custombuild.

2. Vào phần options trong custombuild để bật cài đặt redis.

Vào phần options để bật cài đặt redis

Vào phần options để bật cài đặt redis.

3. Bật redis trong Advanced và phần mở rộng redis cho php.

Phần Avdanced settings mục redis chuyển thành yes.

Phần Avdanced settings mục redis chuyển thành yes.

Phần PHP Extension Setting mục redis chuyển sang yes.

Phần PHP Extension Setting mục redis chuyển sang yes.

4. Tiến hành Build redis.

Bao gồm build phần mềm redis và build phần mở rộng redis cho php.

Chuyển tới build software

Chuyển tới build software

Tìm đến phần main và tiến hành Build phần mềm redis.

Tìm đến phần main và tiến hành Build phần mềm redis.

Tìm đến PHP Extensions và tiến hành Build phần mở rộng redis cho PHP.

Tìm đến PHP Extensions và tiến hành Build phần mở rộng redis cho PHP.

5. Cài lại PHP để hoàn tất quá trình cài đặt redis.

Quay lại phần main build lại php.

Quay lại phần main build lại php.

Chúc các bạn thành công!

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.