Phần Mềm, Website

Nên dùng cache Memcached hay Redis cho website WordPress.

memcached vs redis for wordpress

1. Cài cache Memcached hay Redis cho website WordPress.

Bài viết này phân tích việc sử dụng cache memcached và redis cho hosting hay VPS lưu trữ wordpress.

Điều này thường kết hợp với một pluign cài đặt cho WordPress sử dụng công nghệ cache redis hoặc memcached ( ví dụ như litespeed).

Có nghĩa là bài viết này sẽ nói đến việc tối ưu hóa hosting hoặc VPS bạn đang sử dụng cho WordPress.

2. Các yêu cầu cơ bản cài đặt redis hoặc memcached.

Vui lòng  xem lại yêu cầu cài đặt của redis hoặc memcached theo các bài viết dưới đây:

Với redis : Bài viết về redis

Với memcached : Bài viết về memcached 

3. Đánh giá về memcached và redis cho website wordpress.

Nếu bạn cần một đánh giá về cache memcached và redis vui lòng xem lại bài đánh giá của chúng tôi về hai cache này So Sánh Memcached và Redis Tại Đây.

Vậy khi nào nên dùng Memcached để tối ưu hosting sử dụng cho WordPress.

Chúng tôi đánh giá trường hợp bạn sử dụng cho một blog tin tức, hoặc trang của bạn thuần trang tin tức, ít sử dụng tag và danh mục. Việc lựa chọn sử dụng Memcached là điều tối ưu, việc này giúp hosting của bạn giảm tải và đạt tốc độ cao nhất.

Khi nào thì nên dùng cache redis để tối ưu cho wordpress.

Chúng tôi đánh giá trường hợp bạn là một nhà bán hàng chuyên nghiệp. Trang website của bạn có chứa shop bán hàng, thông tin shop bán hàng được thay đổi liên tục, bạn có nhiều tag và từ khóa sản phẩm. Một lựa chọn sử dụng redis cache là điều tốt nhất cho bạn. Bời các tính năng ưu việt trong quá trình lưu trữ và cập nhập bộ nhớ đệm của nó.

Trường hợp tiếp theo đó là bạn có một trang tin tức với rất nhiều tag và chuyên mục của mình, bạn có thể đăng rất nhiều thông tin trong một ngày. Một memcached trên hosting hoặc VPS sẽ quá tải khi xử lý những thông tin bạn cập nhập nhưng redis sẽ giảm tải điều đó.

Mặc dù có những ưu nhược điểm riêng nhưng redis và memcached vẫn là các lựa chọn tối ưu cho bạn trong trường hợp bạn không thể nắm rõ lập trình xử lý sever chuyên sâu.

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.