Thiết Kế Website, Website

Sửa lỗi wordpress “post_status” on null

SỬA LỖI WORDPRESS OST_STATUS ON NULL

1. Nguyên nhân lỗi “post_status” on null.

Nguyên nhân lỗi này khi bạn cài đặt plugin mới hoặc xóa bỏ plugin hoặc giao diện. Hoặc xóa bỏ một block, trang, bài viết.

Lỗi này xuất hiện khi một thông tin bị mất thường do xóa bỏ plugin hoặc cài đặt pluign mới làm mất dữ liệu hoặc xung đột phần mềm.

lỗi “post_status” on null trên wordpress

lỗi “post_status” on null trên wordpress

2. Cách khách phục lỗi “post_status” on null..

Tìm nguyên nhân gây ra lỗi “post_status” on null:

  • Nếu bạn mới cài đặt pluign hoặc xóa bỏ plugin hãy thử xóa đi hoặc cài đặt lại xem lỗi có được khắc phục không. Nếu được hãy tìm xem những phần nào của plugin sẽ mất khi xóa bị xóa hoặc cài vào. Xóa các phần này trước khi xóa plugin.
  • Nếu không phải do xung đột plugin hãy kiểm tra menu của bạn. Có thể bạn đã xóa đi 1 trang hoặc bài viết, danh mục… có trong menu. Nếu có thông báo lỗi trong menu và bạn có thể truy cập được vào menu đó hãy xóa nó đi.
  • Nếu bạn không thể vào được menu và khi vào menu báo lỗi “post_status” on null. Thì nguyên nhân chính là từ menu đã bị lỗi.

Xử lý khi menu bị lỗi “post_status” on null và không truy cập được vào menu:

Phần này bạn cần có quyền truy cập vào MYSQL của bạn. Có thể truy cập thông qua phpmyadmin.

  • Truy cập vào menu báo lỗi và sẽ có đường dẫn theo dạng: “wp-admin/nav-menus.php?action=edit&menu=46”. Chú ý đến “menu=46” nó là “term_id” trong các bảng MYSQL
  • Truy cập vào quản lý MYSQL của bạn.
  • Tìm các bảng có terms.
tìm đến bảng terms

tìm đến bảng terms

  • Vào các bảng trên và tìm đến cột “term_id” và “term_taxonomy_id”. Tìm các hàng có “term_id” trùng với menu và xóa chúng đi.

Bây giờ hãy vào lại website của bạn xem đã hoạt động bình tường được chưa.

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.