Phần Mềm

Các lệnh cơ bản trong SSH command

SSH

SSH (tiếng Anh: Secure Socket Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Các công cụ SSH (như là OpenSSH,…) cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng tư. Hơn nữa tính năng tunneling của các công cụ này cho phép chuyển tải các giao vận theo các giao thức khác. Do vậy có thể thấy khi xây dựng một hệ thống mạng dựa trên SSH, chúng ta sẽ có một hệ thống mạng riêng ảo VPN đơn giản.

 

SSH là gì?

SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. Các chương trình trước đây: telnet, rlogin không sử dụng phương pháp mã hoá. Vì thế bất cứ ai cũng có thể nghe trộm thậm chí đọc được toàn bộ nội dung của phiên làm việc bằng cách sử dụng một số công cụ đơn giản. Sử dụng SSH là biện pháp hữu hiệu bảo mật dữ liệu trên đường truyền từ hệ thống này đến hệ thống khác.

 

SSH command là gì?

SSH command hay Lệnh ssh được sử dụng để đăng nhập an toàn vào máy chủ từ xa và thực thi các lệnh trên máy chủ.

 

Các lệnh cơ bản trong SSH command.

 

ls Liệt kê danh sách file và thư mục
cdĐổi thư mục
mkdirTạo thư mục mới
touchTạo file mới
rmXóa file
catXem nội dung của file
pwdXem đường dẫn chi tiết thư mục hiện hành
cpSao chép file/folder
mvDi chuyển file/folder
grepTìm một cụm từ trong files/dòng
findTìm files và thư mục
vi/nanoBiên tập file (text editor)
historyHiển thị 50 lệnh thường dùng nhất
clearXóa màn hình terminal (cho gọn

Cách Sử Dụng SSH Command.

Để sử dụng các lệnh trong SSH command bạn phải đăng nhập vào máy chủ qua SSH thông qua các tiện ích dòng lệnh.

Trên Window 11 bạn có thể chọn PowerShell Windows bằng tổ hợp shift + chuột phải.

Đăng nhập vào SSH với lệnh:

ssh user@serverip -p port

Trong đó user là tên đăng nhập, severip là ip của sever, port (nếu mặc định thì để trống) là cổng của kết nối ssh.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin trên thì nhấp Enter. Hệ thống sẽ yêu cầu mật khẩu và bạn cần nhập đúng mật khẩu của kết nối SSH.

nhập mật khẩu

Khi đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị tương tự.

vào ssh

Khi vào SSH thành công bạn có thể các lệnh bên trên để phục công tác quản trị sever từ xa.

CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.