Phần Mềm

So sánh Memcached và Redis nên dùng Cache nào?

So sánh memcached vs redis

Giới thiệu về Memcached và Redis.

Memcached và redis là hai bộ nhớ đệm miễn phí phổ biến nhất. Là hai bộ nhớ đệm dành cho hệ thống máy chủ.

Cả hai đều là những sản phẩm danh tiếng và được tin tưởng dùng nhiều. Mặc dù vậy cả hai bộ nhớ đệm sẽ có những khác biệt trong quá trình hoạt động. Để chọn được bộ nhớ đệm phù hợp cho hệ thống máy chủ chúng ta xem chúng có gì khác biệt và những điểm mạnh của từng loại.

Memcached là gì?

memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. Vào lúc đầu, hệ thống memcached được phát triển bởi Danga Interactive và dùng cho LiveJournal. Sau đó memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.

Memcached là một thứ đơn giản, có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng,phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

Redis là gì?

Redis là một dạng cơ sở dữ liệu được phát triển trên ý tưởng về một hệ thống vừa có thể được là hệ lưu trữ dữ liệu vừa có thể là một bộ đệm cùng một lúc. Nó được thiết kế sao cho dữ liệu luôn được sửa đổi và đọc từ bộ nhớ chính của máy tính, tuy nhiên nó cũng hỗ trợ lưu trữ trên đĩa nhưng ở định dạng không phù hợp để truy cập dữ liệu ngẫu nhiên. Định dạng dữ liệu lưu trữ được thiết kế để có thể tái định dạng tái cấu trúc vào bộ nhớ sau khi hệ thống khởi động lại.

Với cách tổ chức này, Redis cung cấp một mô hình dữ liệu rất khác thường so với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Các lệnh truy vấn của người dùng không mô tả để được thực thi bởi công cụ từ engine của cơ sở dữ liệu mà chỉ là các toán tử trên các loại dữ liệu trừu tượng đã cho. Để có thể hoạt động như một bộ đệm, dữ liệu phải được lưu trữ theo cách phù hợp sau này để truy xuất nhanh nhất. Việc truy xuất được thực hiện mà tức thời mà không cần sự trợ giúp từ hệ thống cơ sở dữ liệu dưới dạng chỉ mục (index), truy vấn phức hợp (aggregation) tập hợp hay các kiểu truy vấn phổ biến khác của RDBMS truyền thống. Thay vào đó Redis được triển khai sử dụng nhiều lệnh gọi hệ thống gọi là fork, để nhân bản các tiến trình lưu trữ dữ liệu, việc này cho phép trình cha tiếp tục phục vụ truy vấn từ máy khách trong khi tiến trình con vẫn thực hiện tạo bản sao dữ liệu trong bộ nhớ trên đĩa.

Những điểm khác biệt giữa Memcached và Redis

Mặc dù có những điểm chung là bộ nhớ objects nhưng chúng có một số điểm khác biệt căn bản như sau:

1. Điểm nổi bật của Redis.

Redis có thể thay đổi dữ liệu tại nơi lưu trữ.

Redis lưu trữ data với các kiểu data đặc thù. Ngược lại thì Memcached lại chỉ lưu trữ data dưới dạng String (chuỗi) mà thôi. Chính vì điều này, Redis có thể thay đổi data ngay tại nơi chúng lưu trữ thay vì tải lên lại và lưu 1 cái mới. Điều này sẽ giảm tại cho hệ thống mạng rất nhiều nếu dữ liệu lớn và nhiều.

Điều ngày có nghĩa khi có sự thay đổi dữ liệu Memcached sẽ phải xóa và cập nhập lại dữ liệu. Chính vì vậy với các dự án website lớn, nội dung thường xuyên cập nhập, Redis là một lựa chọn tốt hơn.

2. Điểm nổi bật của Memcached.

Các ưu điểm của memcached :

Tính bền vững của dữ liệu có nghĩa là không cần đến phần phụ trợ cơ sở dữ liệu. Giảm quá tải cơ sở dữ liệu. Điều này cung cấp cho memcached làm việc nhanh hơn, giảm tải cơ sở dữ liệu tránh gây quá tải. Memcached phù hợp với các website nhỏ, ít cập nhập. Các máy chủ và hosting yếu sử dụng cho các website nhỏ nên sử dụng mencached để tối ưu hóa và giảm tải.

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.