Phần Mềm

Cài đặt Opcode Cache cho web sever VPS sử dụng directadmin.

Cài đặt Opcache cho vps directadmin.

1. Opcode Cache là gì?

OPcache là một loại hệ thống bộ đệm giúp lưu mã byte tập lệnh được biên dịch trước trong bộ nhớ của máy chủ được gọi là bộ đệm. Do đó mỗi khi người dùng truy cập một trang web, nó sẽ tải nhanh hơn.

Loại bộ nhớ đệm này biên dịch mã PHP mà con người có thể đọc được để mã hóa mà máy chủ của bạn hiểu được gọi là opcode. Điều này xảy ra khi tệp PHP tải trên trang web lần đầu tiên. Sau đó, nó được lưu vào bộ nhớ của máy chủ để tải nhanh hơn ở mỗi lần truy cập trang tiếp theo. Điều này giúp giảm thời gian biên dịch và tải trang, cải thiện tốc độ thực thi của ứng dụng.

Cách thức hoạt động của Opcode Cache.

Khi tập lệnh PHP thực thi, bộ nhớ đệm của máy chủ của bạn sẽ được kiểm tra để xem tập lệnh đã được lưu vào bộ đệm hay chưa. Nếu không, nó sẽ được phân tích cú pháp, có nghĩa là mã đã được phân tích.

Sau đó, tập lệnh được biên dịch thành opcode để máy chủ có thể đọc được tệp. Khi đã xong, opcode sẽ được lưu vào bộ nhớ của máy chủ.

Nói cách khác, nó được lưu trong bộ đệm của máy chủ của bạn. Lần tiếp theo khi khách truy cập tải trang có tập lệnh PHP, mã được lưu trong bộ nhớ đệm sẽ được thực thi và tải nhanh hơn nhiều.

Tại sao Opcode Caching quan trọng.

Opcode Caching quan trọng vì nó cải thiện hiệu suất của ứng dụng web. Nếu không sử dụng Opcode Caching, các trang web phải được biên dịch mỗi lần truy cập, tốn thời gian và tài nguyên máy chủ. Điều này dẫn đến thời gian tải trang chậm hơn, tốc độ thực thi ứng dụng chậm hơn và giảm trải nghiệm người dùng. Với Opcode Caching, các trang web được tải nhanh hơn và phản hồi nhanh hơn đối với người dùng, cải thiện trải nghiệm của họ và giúp tăng khả năng chuyển đổi và doanh thu cho doanh nghiệp.

2. Cài đặt Opcode Caching cho VPS sử dụng Directadmin.

Có nhiều cách để cài đặt Opcode caching cho VPS sử dụng directadmin. Các VPS directadmin có Custombuild có thể cài đặt trực quan qua Custombuild. Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt Opcode Caching

Đăng nhập vào quản trị VPS trên Direcadmin để vào custombuild.

Đăng nhập vào quản trị VPS trên Direcadmin để vào custombuild.

Truy cập vào custombuild phần option

Truy cập vào custombuild phần option.

Tìm đến phần opcache và chuyển thành yes

Tìm đến phần opcache và chuyển thành yes.

Chuyển tới build software

Chuyển tới build software.

Tìm đến phần php Extensions và build opcache

Tìm đến phần php Extensions và build opcache.

Quay lại phần main build lại php.

Quay lại phần main build lại php.

Chúc bạn thành công!

 

 

author-avatar

Giới thiệu về Admin IdoTsc

Admin IdoTsc của website Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ IDO. Nghiên cứu thiết kế website, marketing online. Luôn luôn lắng nghe, tư duy thấu hiểu.